About Johanna och Andreas

Med inspiration från fina barnböcker som vi gillat att läsa för våra barn gör vi personliga och snälla appar med annorlunda grafik. Med utgångspunkt i vad barn i vår omgivning tycker är roligt och vad vi själva tycker om, erbjuder vi säkra och kreativa spel till dina barn. Johanna gör grafiken och Andreas programmerar. Allt annat, spelmässigt och övrigt i livet, gör vi tillsammans.

Inspired by great children’s books that we have loved to read to our children, we do original apps with  friendly, colorful and distinct graphics. On the basis of what children in our environment think is fun, we make safe and creative games for your kids. Johanna is in charge of the graphics and Andreas the programming. Everything else we do together.

我们是一家瑞典夫妇 制作中文的 iPhone iPad 儿童应用程序. 灵感来自好儿童图书, 我们爱阅读给我们的孩子.

Johanna:
Kinavetare som gillar finskrivning och frallor.
Sinologist who likes Fine Writing and French Roles.
Andreas:
Programmerare som gillar rock’n’roll och rabarberpaj.
Programmer who likes Rock’n’roll and Rhubarb Pie.

Advertisement